Energi healing Petermedium Peter Lövelius

Mitt fokus är healing och energier som jag är i varje dag och med väldigt gott resultat. Att arbeta med healing och energier som kommer ifrån andevärlden och den är väldigt kraftfull och nyttig att få i rätt mängd. Jag känner av kundens energier och kan därigenom känna vart kunden har tex. blockeringar av olika slag med hjälp av energi healing och då kan jag gå in och frigöra dem och släppa blockeringar ifrån kunden. Jag kan frigöra blockeringar på flera olika nivåer och på olika ställen under samma session.

Teknikerna anpassas efter klientens behov eftersom varje klient har olika behov. Energi healing ligger till grunden för detta sätt att arbeta med klientens energisystem.

Varje session är unik, detta med för att jag anpassar sig efter klientens behov hela tiden.

Jag tonar in på dig för att avgöra vad som behöver frigöras alternativ så går jag in i dina energier och frigör det som frigöras. De energier  som jag jobbar med har inga begränsningar i flödet. I de flesta fall så känner kunden ganska omgående att det blir ett större flöde av energier och då blir det en frihetskänsla. Under samtalet blir det också coachning av vad man kan göra och vad man skall undvika att göra. 

Det blir ofta samtal/coachning om vilka gamla mönster och vanor som kunden sitter fast i. Jag berättar ofta vilka energier som blockerar dej och hur du kan använda attraktionslagarna för att få det du vill. Vi hittar strategier tillsammans så kunden vet hur den skall bryta gamla mönster. Ofta tycker man att man sitter fast i någon och man förstår inte riktigt vad det är. Då kan det vara bra om någon annan tittar på utifrån

På slutet så ber jag alltid kunden att fylla upp sin kroppen med sin egen energi i kroppen

De vanligaste sessionerna är:

  • Energiblockeringar
  • Känsloblockeringar
  • Ångest, depression frigörande 
  • Andar, Entiteter
  • Rådgivning kring Energier
  • Husrensningar